ACE (Achieving Change Through Employment) - Wales

alert icon Gwybodaeth ynghylch Coronafeirws

Diweddarwyd ddiwethaf: 20 Mai 2020

Gall y ffordd rydych chi’n cael cymorth gennym fod yn wahanol am gyfnod, ond rydym yma o hyd. Os ydych chi’n poeni am rywbeth, cysylltwch â ni.

Gallwch gysylltu â ni ar 02920221936. Gallwch hefyd ein e-bostio ar [email protected].

Gallwch ddal i gael help gyda hyfforddiant, cyngor ar yrfaoedd, ysgrifennu CV, sgiliau cyfweliad, a cheisiadau am swyddi. Gallwn siarad ar Zoom, Skype, ar y ffôn neu neges destun. Rydym yn dal yma i’ch helpu a’ch cefnogi.

Dyma’r wybodaeth ar gyfer cysylltu â rheolwyr y gwasanaeth:

Beata Galka – Gogledd Cymru - 07836 592192

Kirsty Williams – De-ddwyrain Cymru - 07435 935712

Selima Bahadur – De-orllewin Cymru - 07769 242332

Gallwch ein dilyn ni ar Twitter am fwy o ddiweddariadau.

A group of people are sitting having a conversation

Sut y gallwn ni helpu

two hands icon

Rydym yn helpu pobl BME a mudwyr yng Nghymru i waith.

Rydym yn gweithio gydag oedolion BAME sy’n 25 oed a throsodd, ac sydd naill ai’n ddi-waith yn hirdymor neu’n economaidd anweithgar. Rhaid i gyfranogwyr hefyd fod yn gymwys i weithio yn y Deyrnas Unedig.

Byddwn yn eich cyfarfod chi mewn lleoliad sy’n gyfleus ichi. Gallwn gynnig help gyda chwilio am swydd, ysgrifennu CV, sgiliau cyfweliad a cheisiadau am swyddi.

Oriau agor

  • Dydd Llun9:00 - 17:00
  • Dydd Mawrth9:00 - 17:00
  • Dydd Mercher9:00 - 17:00
  • Dydd Iau9:00 - 17:00
  • Dydd Gwener9:00 - 17:00

Cysylltu â ni

Rydym bob amser yn croesawu pobl newydd, felly cysylltwch os oes gennych ddiddordeb mewn cael help gennym neu os hoffech ein holi am rywbeth.

Gallwch ein e-bostio ni ar [email protected]

Dyma rifau ffôn rheolwyr y gwasanaeth:

Beata Galka – Gogledd Cymru - 07836 592192

Kirsty Williams – De-ddwyrain Cymru - 07435 935712

Selima Bahadur – De-orllewin Cymru - 07769 242332

Byddwch yn gymdeithasol

Dilynwch ni ar gyfryngau cymdeithasol i weld beth sy’n digwydd yn y gwasanaeth a’r gymuned.

alt

Yr hyn a gynigiwn

  • Mentora i’ch helpu i gael swydd
  • Help i gael hyfforddiant i’ch cynorthwyo i chwilio am swydd
  • Help i gael swyddi gwirfoddol i’ch helpu i chwilio am swydd
  • Held wrth ysgrifennu eich CV a chyngor ar gyfer cyfweliadau
two hands icon

"ACE i mi oedd y gobaith gorau y gallwn i ei gael."

A logo showing who funds ACE